Om oss

Vi tillverkar och säljer ett brett sortiment av allmogelister och andra trävaror. Det unika med oss är att vi hyvlar med gamla profiler. Profiler som försvunnit ur marknaden och som man finner i de flesta gamla hus. Riv inte ut och kasta dina gamla fina lister när du renoverar, behåll dem och låt oss tillverka nytt av det du behöver.

Har du ett gammalt hus? Då kan du vara säker på att vi har produkten, och finns den inte så tar vi fram den som önskas!

Historien

Utanför Korskrogen i Färila, mellan Ljusnan och Vekåsen, ligger Veckebo by i ett kuperat odlingslandskap där jordbruket har haft stor betydelse under lång tid.

Under mitten på 1800-talet blev trävaruhanteringen viktig för Veckebo. I en liten sänka, invid en bäck och en damm, anlades år 1870 Veckebo såg. Anläggningen från 1870 består av ramsåg och hyvleri, damm och timmerränna, två virkesmagasin, stabbläggningsplats/brädgård, vedgård och spruthus. 

Till en början så togs kraften från ett vattenhjul i bäcken. Något som fungerade ända fram till 1920-talet, då en lokomobil tog över kraftförsörjningen i tre år, för att sedan bli ersatt med en effektivare vattenturbin.

Vattenturbinen tjänade fram till år 1950 då man istället började att nyttja elkraft för att driva sågen.

När det var som mest aktivitet vid Veckebosågen, var ett tjugotal män anställda vid sågen. Det var under perioden på 1960-talet, då folkhemmet skulle byggas.

Idag ingår företaget i Persson Invest koncernen, och femte generationen- Mikael Helmersson, är VD för Veckebo Såg & Hyvleri AB. Produktionen sker idag i mer moderna anläggningar än den anläggning som finns i Veckebo.

Veckebo Såg & Hyvleri AB

Postadress: Box 1023, 818 21 VALBO

Org.nr 559036-0862